Use code "HEALTH" for 10% off orders over $30.00 plus free shipping

Products

Aconitum Napellus Extract (Fu Zi Li Zhong Wan)
Aconitum Napellus Extract (Fu Zi Li Zhong Wan) $9.99

| /

Aconitum Napellus Extract (Fu Zi Li Zhong Wan)
Aconitum Napellus Extract (Fu Zi Li Zhong Wan) $9.99

| /

Alopecia Areata Pill (Ban Tu Wan) 斑禿丸
Alopecia Areata Pill (Ban Tu Wan) 斑禿丸 $9.99

| /

Alopecia Areata Pill (Ban Tu Wan) 斑禿丸
Alopecia Areata Pill (Ban Tu Wan) 斑禿丸 $9.99

| /

Angelica Extract (Dang Gui Wan)
Angelica Extract (Dang Gui Wan) $9.99

| /

Angelica Extract (Dang Gui Wan)
Angelica Extract (Dang Gui Wan) $9.99

| /

Apocynum Combo Tablets (Luo Bu Ma)
Apocynum Combo Tablets (Luo Bu Ma) $8.99

| /

Apocynum Combo Tablets (Luo Bu Ma)
Apocynum Combo Tablets (Luo Bu Ma) $8.99

| /

Arthritis Pain Relieving Cream 萬应止痛膏
Arthritis Pain Relieving Cream 萬应止痛膏 $13.99

| /

Arthritis Pain Relieving Cream 萬应止痛膏
Arthritis Pain Relieving Cream 萬应止痛膏 $13.99

| /

Blood Sugar Support (Jiang Tang Ling) 降唐灵
Blood Sugar Support (Jiang Tang Ling) 降唐灵 Sold Out

| /

Blood Sugar Support (Jiang Tang Ling) 降唐灵
Blood Sugar Support (Jiang Tang Ling) 降唐灵 Sold Out

| /

Breath Freshener (Hou Kang San)
Breath Freshener (Hou Kang San) $8.99

| /

Breath Freshener (Hou Kang San)
Breath Freshener (Hou Kang San) $8.99

| /

Bronchial Support (JuHong LiGao) 橘红梨膏
Bronchial Support (JuHong LiGao) 橘红梨膏 $14.99

| /

Bronchial Support (JuHong LiGao) 橘红梨膏
Bronchial Support (JuHong LiGao) 橘红梨膏 $14.99

| /

Bronchial Support (JuHong Tan Ke Ye) 橘红痰咳液
Bronchial Support (JuHong Tan Ke Ye) 橘红痰咳液 $12.99

| /

Bronchial Support (JuHong Tan Ke Ye) 橘红痰咳液
Bronchial Support (JuHong Tan Ke Ye) 橘红痰咳液 $12.99

| /

Bronchial Support (JuHong TanKe JianGao) 橘红痰咳煎膏
Bronchial Support (JuHong TanKe JianGao) 橘红痰咳煎膏 Sold Out

| /

Bronchial Support (JuHong TanKe JianGao) 橘红痰咳煎膏
Bronchial Support (JuHong TanKe JianGao) 橘红痰咳煎膏 Sold Out

| /

Bruises Support (Tieh Ta Wan) 筋骨跌伤丸
Bruises Support (Tieh Ta Wan) 筋骨跌伤丸 $9.99

| /

Bruises Support (Tieh Ta Wan) 筋骨跌伤丸
Bruises Support (Tieh Ta Wan) 筋骨跌伤丸 $9.99

| /

Cablin Patchouli Herb Extract Tablets (Huo Hsiang Cheng Chi Tablets) 藿香正气片
Cablin Patchouli Herb Extract Tablets (Huo Hsiang Cheng Chi Tablets) 藿香正气片 Sold Out

| /

Cablin Patchouli Herb Extract Tablets (Huo Hsiang Cheng Chi Tablets) 藿香正气片
Cablin Patchouli Herb Extract Tablets (Huo Hsiang Cheng Chi Tablets) 藿香正气片 Sold Out

| /

Captidis Combination Extract (Huang Lian Shang Qing Pian) 黄連上清片
Captidis Combination Extract (Huang Lian Shang Qing Pian) 黄連上清片 Sold Out

| /

Captidis Combination Extract (Huang Lian Shang Qing Pian) 黄連上清片
Captidis Combination Extract (Huang Lian Shang Qing Pian) 黄連上清片 Sold Out

| /

Central Teapills (Bu Zhong Yi Qi Wan)
Central Teapills (Bu Zhong Yi Qi Wan) $9.99

| /

Central Teapills (Bu Zhong Yi Qi Wan)
Central Teapills (Bu Zhong Yi Qi Wan) $9.99

| /

Circula Boby (San Huang Pian) 三黄片
Circula Boby (San Huang Pian) 三黄片 Sold Out

| /

Circula Boby (San Huang Pian) 三黄片
Circula Boby (San Huang Pian) 三黄片 Sold Out

| /

Citrus Sinensis Extract (Jian Pi Wan)
Citrus Sinensis Extract (Jian Pi Wan) $9.99

| /

Citrus Sinensis Extract (Jian Pi Wan)
Citrus Sinensis Extract (Jian Pi Wan) $9.99

| /

Cold Season Herbal Tea (ShaXi LiangCha Herbal Tea)
Cold Season Herbal Tea (ShaXi LiangCha Herbal Tea) $5.99

| /

Cold Season Herbal Tea (ShaXi LiangCha Herbal Tea)
Cold Season Herbal Tea (ShaXi LiangCha Herbal Tea) $5.99

| /

Cold Season Tea (Gan Maoling Tablet) 感冒灵
Cold Season Tea (Gan Maoling Tablet) 感冒灵 $9.99

| /

Cold Season Tea (Gan Maoling Tablet) 感冒灵
Cold Season Tea (Gan Maoling Tablet) 感冒灵 $9.99

| /

Cordyceps Extract (Dong Chong Xia Cao Jiao Nang)
Cordyceps Extract (Dong Chong Xia Cao Jiao Nang) $9.99

| /

Cordyceps Extract (Dong Chong Xia Cao Jiao Nang)
Cordyceps Extract (Dong Chong Xia Cao Jiao Nang) $9.99

| /

Cough Ease Capsules (Xiao Ke Wan) 特效消咳丸
Cough Ease Capsules (Xiao Ke Wan) 特效消咳丸 $8.99

| /

Cough Ease Capsules (Xiao Ke Wan) 特效消咳丸
Cough Ease Capsules (Xiao Ke Wan) 特效消咳丸 $8.99

| /

Digestion Support (Bao Ji Wan)
Digestion Support (Bao Ji Wan) Sold Out

| /

Digestion Support (Bao Ji Wan)
Digestion Support (Bao Ji Wan) Sold Out

| /

Dried Root Tuber (Shou Wu Pian) 首乌片
Dried Root Tuber (Shou Wu Pian) 首乌片 $8.99

| /

Dried Root Tuber (Shou Wu Pian) 首乌片
Dried Root Tuber (Shou Wu Pian) 首乌片 $8.99

| /

Ear Support TeaPills (Er Ming Zuo Ci Wan)
Ear Support TeaPills (Er Ming Zuo Ci Wan) $9.99

| /

Ear Support TeaPills (Er Ming Zuo Ci Wan)
Ear Support TeaPills (Er Ming Zuo Ci Wan) $9.99

| /

Ear-Eye Comfort (Cong Er Ming Mu Wan) 聰耳明目丸
Ear-Eye Comfort (Cong Er Ming Mu Wan) 聰耳明目丸 $16.99

| /

Ear-Eye Comfort (Cong Er Ming Mu Wan) 聰耳明目丸
Ear-Eye Comfort (Cong Er Ming Mu Wan) 聰耳明目丸 $16.99

| /

Eight Flavor Rehmanni (Zhi Bai Di Huang Wan)
Eight Flavor Rehmanni (Zhi Bai Di Huang Wan) $9.99

| /

Eight Flavor Rehmanni (Zhi Bai Di Huang Wan)
Eight Flavor Rehmanni (Zhi Bai Di Huang Wan) $9.99

| /

Emperor's TeaPills (Tian Wang Bu Xin Wan)
Emperor's TeaPills (Tian Wang Bu Xin Wan) $9.99

| /

Emperor's TeaPills (Tian Wang Bu Xin Wan)
Emperor's TeaPills (Tian Wang Bu Xin Wan) $9.99

| /

Forsythia Fruit Extract Tablets (Lien Chiao Bai Du Tablets)連翘敗毒片
Forsythia Fruit Extract Tablets (Lien Chiao Bai Du Tablets)連翘敗毒片 $9.99

| /

Forsythia Fruit Extract Tablets (Lien Chiao Bai Du Tablets)連翘敗毒片
Forsythia Fruit Extract Tablets (Lien Chiao Bai Du Tablets)連翘敗毒片 $9.99

| /

Fritillaria Extract Herbal Supplement 川贝精
Fritillaria Extract Herbal Supplement 川贝精 $9.99

| /

Fritillaria Extract Herbal Supplement 川贝精
Fritillaria Extract Herbal Supplement 川贝精 $9.99

| /

Gallbladder Support (Li Dan Pian) 利胆片
Gallbladder Support (Li Dan Pian) 利胆片 Sold Out

| /

Gallbladder Support (Li Dan Pian) 利胆片
Gallbladder Support (Li Dan Pian) 利胆片 Sold Out

| /

Gallstone Support (Li Dan Pai Shi Pian) 利胆排石片
Gallstone Support (Li Dan Pai Shi Pian) 利胆排石片 $9.99

| /

Gallstone Support (Li Dan Pai Shi Pian) 利胆排石片
Gallstone Support (Li Dan Pai Shi Pian) 利胆排石片 $9.99

| /

Gastrodia Tuber Combo (Tian Ma Tou Tong Wan) 天麻头痛丸
Gastrodia Tuber Combo (Tian Ma Tou Tong Wan) 天麻头痛丸 $8.99

| /

Gastrodia Tuber Combo (Tian Ma Tou Tong Wan) 天麻头痛丸
Gastrodia Tuber Combo (Tian Ma Tou Tong Wan) 天麻头痛丸 $8.99

| /

Gastrointestinal Support (Bupi Yichang Wan) 補脾益腸丸
Gastrointestinal Support (Bupi Yichang Wan) 補脾益腸丸 Sold Out

| /

Gastrointestinal Support (Bupi Yichang Wan) 補脾益腸丸
Gastrointestinal Support (Bupi Yichang Wan) 補脾益腸丸 Sold Out

| /

Gastrointestinal Support (Jia Wei Huo Xiang Zheng Qi Wan) 加味藿香正气丸丨
Gastrointestinal Support (Jia Wei Huo Xiang Zheng Qi Wan) 加味藿香正气丸丨 $9.99

| /

Gastrointestinal Support (Jia Wei Huo Xiang Zheng Qi Wan) 加味藿香正气丸丨
Gastrointestinal Support (Jia Wei Huo Xiang Zheng Qi Wan) 加味藿香正气丸丨 $9.99

| /

Ginseng Extract Pill (Ren Shen Zai Zao Wan)
Ginseng Extract Pill (Ren Shen Zai Zao Wan) Sold Out

| /

Ginseng Extract Pill (Ren Shen Zai Zao Wan)
Ginseng Extract Pill (Ren Shen Zai Zao Wan) Sold Out

| /

Golden Book Teapills (Jin Kui Shen Qi Wan)
Golden Book Teapills (Jin Kui Shen Qi Wan) $9.99

| /

Golden Book Teapills (Jin Kui Shen Qi Wan)
Golden Book Teapills (Jin Kui Shen Qi Wan) $9.99

| /

Hawthron Tablets
Hawthron Tablets $9.99

| /

Hawthron Tablets
Hawthron Tablets $9.99

| /

Healthy Hair Germinal (YangXue ShengFa JiaoNang)
Healthy Hair Germinal (YangXue ShengFa JiaoNang) $9.99

| /

Healthy Hair Germinal (YangXue ShengFa JiaoNang)
Healthy Hair Germinal (YangXue ShengFa JiaoNang) $9.99

| /

Hemorrhoids Support (Hua Zhi Ling Tablet) 强力化痔灵
Hemorrhoids Support (Hua Zhi Ling Tablet) 强力化痔灵 $9.99

| /

Hemorrhoids Support (Hua Zhi Ling Tablet) 强力化痔灵
Hemorrhoids Support (Hua Zhi Ling Tablet) 强力化痔灵 $9.99

| /

Hemorrhoids Support (Zhi Gen Duan Tablet) 痔根断
Hemorrhoids Support (Zhi Gen Duan Tablet) 痔根断 $9.99

| /

Hemorrhoids Support (Zhi Gen Duan Tablet) 痔根断
Hemorrhoids Support (Zhi Gen Duan Tablet) 痔根断 $9.99

| /

Hypertention Formula (Jiang Ya Liang Capsule) 降压灵
Hypertention Formula (Jiang Ya Liang Capsule) 降压灵 $8.99

| /

Hypertention Formula (Jiang Ya Liang Capsule) 降压灵
Hypertention Formula (Jiang Ya Liang Capsule) 降压灵 $8.99

| /

Infertility Formula (Cheng Yun Wan) 成孕丸
Infertility Formula (Cheng Yun Wan) 成孕丸 $9.99

| /

Infertility Formula (Cheng Yun Wan) 成孕丸
Infertility Formula (Cheng Yun Wan) 成孕丸 $9.99

| /

Isatis Tinctoria Combo Tea (Kang Bing Du Kou Fu Ye) 抗病毒口服液
Isatis Tinctoria Combo Tea (Kang Bing Du Kou Fu Ye) 抗病毒口服液 $9.99

| /

Isatis Tinctoria Combo Tea (Kang Bing Du Kou Fu Ye) 抗病毒口服液
Isatis Tinctoria Combo Tea (Kang Bing Du Kou Fu Ye) 抗病毒口服液 $9.99

| /

Isatis Tinctoria Root Extract Tea (FuFang BanLanGen KeLi Tea)
Isatis Tinctoria Root Extract Tea (FuFang BanLanGen KeLi Tea) $8.99

| /

Isatis Tinctoria Root Extract Tea (FuFang BanLanGen KeLi Tea)
Isatis Tinctoria Root Extract Tea (FuFang BanLanGen KeLi Tea) $8.99

| /

Itchy Combo (Pi Fu Min-Gan Pill) 皮肤敏感丸
Itchy Combo (Pi Fu Min-Gan Pill) 皮肤敏感丸 $9.99

| /

Itchy Combo (Pi Fu Min-Gan Pill) 皮肤敏感丸
Itchy Combo (Pi Fu Min-Gan Pill) 皮肤敏感丸 $9.99

| /

Joint Comfort Formula (Touku Wan) 透骨丸
Joint Comfort Formula (Touku Wan) 透骨丸 $14.99

| /

Joint Comfort Formula (Touku Wan) 透骨丸
Joint Comfort Formula (Touku Wan) 透骨丸 $14.99

| /

Joints Support (Huo Luo Zhi Tong Wan)
Joints Support (Huo Luo Zhi Tong Wan) Sold Out

| /

Joints Support (Huo Luo Zhi Tong Wan)
Joints Support (Huo Luo Zhi Tong Wan) Sold Out

| /

Kang Gu Zeng Sheng Pian (Joint Support)
Kang Gu Zeng Sheng Pian (Joint Support) $9.99

| /

Kang Gu Zeng Sheng Pian (Joint Support)
Kang Gu Zeng Sheng Pian (Joint Support) $9.99

| /

Li Gan Pian
Li Gan Pian $8.99

| /

Li Gan Pian
Li Gan Pian $8.99

| /