Use code "HEALTH" for 10% off orders over $30.00 plus free shipping

Home page

Arthritis Pain Relieving Cream 萬应止痛膏
Arthritis Pain Relieving Cream 萬应止痛膏 $13.99

| /

Arthritis Pain Relieving Cream 萬应止痛膏
Arthritis Pain Relieving Cream 萬应止痛膏 $13.99

| /

Ear-Eye Comfort (Cong Er Ming Mu Wan) 聰耳明目丸
Ear-Eye Comfort (Cong Er Ming Mu Wan) 聰耳明目丸 $16.99

| /

Ear-Eye Comfort (Cong Er Ming Mu Wan) 聰耳明目丸
Ear-Eye Comfort (Cong Er Ming Mu Wan) 聰耳明目丸 $16.99

| /

Lonicerae Fos Extract Tea (Yiqiao Jiedu Keli Tea)
Lonicerae Fos Extract Tea (Yiqiao Jiedu Keli Tea) $9.99

| /

Lonicerae Fos Extract Tea (Yiqiao Jiedu Keli Tea)
Lonicerae Fos Extract Tea (Yiqiao Jiedu Keli Tea) $9.99

| /

Isatis Tinctoria Root Extract Tea (FuFang BanLanGen KeLi Tea)
Isatis Tinctoria Root Extract Tea (FuFang BanLanGen KeLi Tea) $8.99

| /

Isatis Tinctoria Root Extract Tea (FuFang BanLanGen KeLi Tea)
Isatis Tinctoria Root Extract Tea (FuFang BanLanGen KeLi Tea) $8.99

| /

Zhuang Gu Feng Shi Pain Relieving Plaster
Zhuang Gu Feng Shi Pain Relieving Plaster $8.99

| /

Zhuang Gu Feng Shi Pain Relieving Plaster
Zhuang Gu Feng Shi Pain Relieving Plaster $8.99

| /

Blood Sugar Support (Jiang Tang Ling) 降唐灵
Blood Sugar Support (Jiang Tang Ling) 降唐灵 Sold Out

| /

Blood Sugar Support (Jiang Tang Ling) 降唐灵
Blood Sugar Support (Jiang Tang Ling) 降唐灵 Sold Out

| /

Wok Lok Pain Relieving Oil
Wok Lok Pain Relieving Oil $12.99

| /

Wok Lok Pain Relieving Oil
Wok Lok Pain Relieving Oil $12.99

| /

Joint Comfort Formula (Touku Wan) 透骨丸
Joint Comfort Formula (Touku Wan) 透骨丸 $14.99

| /

Joint Comfort Formula (Touku Wan) 透骨丸
Joint Comfort Formula (Touku Wan) 透骨丸 $14.99

| /

Specific Rhinal Capsules (Strong Bi Yan Wan)
Specific Rhinal Capsules (Strong Bi Yan Wan) $8.99

| /

Specific Rhinal Capsules (Strong Bi Yan Wan)
Specific Rhinal Capsules (Strong Bi Yan Wan) $8.99

| /

Scleromitrion Diffusum Extract Tea (Bai Hua She She Cao Jing Tea)
Scleromitrion Diffusum Extract Tea (Bai Hua She She Cao Jing Tea) $8.99

| /

Scleromitrion Diffusum Extract Tea (Bai Hua She She Cao Jing Tea)
Scleromitrion Diffusum Extract Tea (Bai Hua She She Cao Jing Tea) $8.99

| /

Refined Gou Pi Pain Relieving Plaster
Refined Gou Pi Pain Relieving Plaster $8.99

| /

Refined Gou Pi Pain Relieving Plaster
Refined Gou Pi Pain Relieving Plaster $8.99

| /

Urinary System Support (Pass Wan)
Urinary System Support (Pass Wan) $8.99

| /

Urinary System Support (Pass Wan)
Urinary System Support (Pass Wan) $8.99

| /

Prostate Gland Capsules
Prostate Gland Capsules $9.99

| /

Prostate Gland Capsules
Prostate Gland Capsules $9.99

| /

Sprains Support (Tieh Ta Wan)
Sprains Support (Tieh Ta Wan) $6.99

| /

Sprains Support (Tieh Ta Wan)
Sprains Support (Tieh Ta Wan) $6.99

| /

Alopecia Areata Pill (Ban Tu Wan) 斑禿丸
Alopecia Areata Pill (Ban Tu Wan) 斑禿丸 $9.99

| /

Alopecia Areata Pill (Ban Tu Wan) 斑禿丸
Alopecia Areata Pill (Ban Tu Wan) 斑禿丸 $9.99

| /

Pain Relieving Lotion (Yu Long You)
Pain Relieving Lotion (Yu Long You) $18.99

| /

Pain Relieving Lotion (Yu Long You)
Pain Relieving Lotion (Yu Long You) $18.99

| /

Bronchial Support (JuHong TanKe JianGao) 橘红痰咳煎膏
Bronchial Support (JuHong TanKe JianGao) 橘红痰咳煎膏 Sold Out

| /

Bronchial Support (JuHong TanKe JianGao) 橘红痰咳煎膏
Bronchial Support (JuHong TanKe JianGao) 橘红痰咳煎膏 Sold Out

| /

Hemorrhoids Support (Hua Zhi Ling Tablet) 强力化痔灵
Hemorrhoids Support (Hua Zhi Ling Tablet) 强力化痔灵 $9.99

| /

Hemorrhoids Support (Hua Zhi Ling Tablet) 强力化痔灵
Hemorrhoids Support (Hua Zhi Ling Tablet) 强力化痔灵 $9.99

| /

Salvia Root Combo Extract (Dan Shen Pian)
Salvia Root Combo Extract (Dan Shen Pian) $8.99

| /

Salvia Root Combo Extract (Dan Shen Pian)
Salvia Root Combo Extract (Dan Shen Pian) $8.99

| /

Cold Season Herbal Tea (ShaXi LiangCha Herbal Tea)
Cold Season Herbal Tea (ShaXi LiangCha Herbal Tea) $5.99

| /

Cold Season Herbal Tea (ShaXi LiangCha Herbal Tea)
Cold Season Herbal Tea (ShaXi LiangCha Herbal Tea) $5.99

| /

Throat Relief Formula (Niu Huang Jie Du Tablets)
Throat Relief Formula (Niu Huang Jie Du Tablets) $8.99

| /

Throat Relief Formula (Niu Huang Jie Du Tablets)
Throat Relief Formula (Niu Huang Jie Du Tablets) $8.99

| /

Bronchial Support (JuHong Tan Ke Ye) 橘红痰咳液
Bronchial Support (JuHong Tan Ke Ye) 橘红痰咳液 $12.99

| /

Bronchial Support (JuHong Tan Ke Ye) 橘红痰咳液
Bronchial Support (JuHong Tan Ke Ye) 橘红痰咳液 $12.99

| /

Kang Gu Zeng Sheng Pian (Joint Support)
Kang Gu Zeng Sheng Pian (Joint Support) $9.99

| /

Kang Gu Zeng Sheng Pian (Joint Support)
Kang Gu Zeng Sheng Pian (Joint Support) $9.99

| /

Perilla & Peucedanuma Combo (Tong Xuan Li Fei Pian)
Perilla & Peucedanuma Combo (Tong Xuan Li Fei Pian) $9.99

| /

Perilla & Peucedanuma Combo (Tong Xuan Li Fei Pian)
Perilla & Peucedanuma Combo (Tong Xuan Li Fei Pian) $9.99

| /

Yin Qiao Tablets
Yin Qiao Tablets Sold Out

| /

Yin Qiao Tablets
Yin Qiao Tablets Sold Out

| /

Ginseng Extract Pill (Ren Shen Zai Zao Wan)
Ginseng Extract Pill (Ren Shen Zai Zao Wan) Sold Out

| /

Ginseng Extract Pill (Ren Shen Zai Zao Wan)
Ginseng Extract Pill (Ren Shen Zai Zao Wan) Sold Out

| /

Healthy Hair Germinal (YangXue ShengFa JiaoNang)
Healthy Hair Germinal (YangXue ShengFa JiaoNang) $9.99

| /

Healthy Hair Germinal (YangXue ShengFa JiaoNang)
Healthy Hair Germinal (YangXue ShengFa JiaoNang) $9.99

| /

White Mustard Seed Combo (Pian Tou Tong)
White Mustard Seed Combo (Pian Tou Tong) $9.99

| /

White Mustard Seed Combo (Pian Tou Tong)
White Mustard Seed Combo (Pian Tou Tong) $9.99

| /

Fritillaria Extract Herbal Supplement 川贝精
Fritillaria Extract Herbal Supplement 川贝精 $9.99

| /

Fritillaria Extract Herbal Supplement 川贝精
Fritillaria Extract Herbal Supplement 川贝精 $9.99

| /

Gastrodia Tuber Combo (Tian Ma Tou Tong Wan) 天麻头痛丸
Gastrodia Tuber Combo (Tian Ma Tou Tong Wan) 天麻头痛丸 $8.99

| /

Gastrodia Tuber Combo (Tian Ma Tou Tong Wan) 天麻头痛丸
Gastrodia Tuber Combo (Tian Ma Tou Tong Wan) 天麻头痛丸 $8.99

| /

Liver Function Support (JiGuCao KeLi Tea)
Liver Function Support (JiGuCao KeLi Tea) $8.99

| /

Liver Function Support (JiGuCao KeLi Tea)
Liver Function Support (JiGuCao KeLi Tea) $8.99

| /

Hypertention Formula (Jiang Ya Liang Capsule) 降压灵
Hypertention Formula (Jiang Ya Liang Capsule) 降压灵 $8.99

| /

Hypertention Formula (Jiang Ya Liang Capsule) 降压灵
Hypertention Formula (Jiang Ya Liang Capsule) 降压灵 $8.99

| /

Gastrointestinal Support (Jia Wei Huo Xiang Zheng Qi Wan) 加味藿香正气丸丨
Gastrointestinal Support (Jia Wei Huo Xiang Zheng Qi Wan) 加味藿香正气丸丨 $9.99

| /

Gastrointestinal Support (Jia Wei Huo Xiang Zheng Qi Wan) 加味藿香正气丸丨
Gastrointestinal Support (Jia Wei Huo Xiang Zheng Qi Wan) 加味藿香正气丸丨 $9.99

| /

Captidis Combination Extract (Huang Lian Shang Qing Pian) 黄連上清片
Captidis Combination Extract (Huang Lian Shang Qing Pian) 黄連上清片 Sold Out

| /

Captidis Combination Extract (Huang Lian Shang Qing Pian) 黄連上清片
Captidis Combination Extract (Huang Lian Shang Qing Pian) 黄連上清片 Sold Out

| /

Dried Root Tuber (Shou Wu Pian) 首乌片
Dried Root Tuber (Shou Wu Pian) 首乌片 $8.99

| /

Dried Root Tuber (Shou Wu Pian) 首乌片
Dried Root Tuber (Shou Wu Pian) 首乌片 $8.99

| /

Cough Ease Capsules (Xiao Ke Wan) 特效消咳丸
Cough Ease Capsules (Xiao Ke Wan) 特效消咳丸 $8.99

| /

Cough Ease Capsules (Xiao Ke Wan) 特效消咳丸
Cough Ease Capsules (Xiao Ke Wan) 特效消咳丸 $8.99

| /

Infertility Formula (Cheng Yun Wan) 成孕丸
Infertility Formula (Cheng Yun Wan) 成孕丸 $9.99

| /

Infertility Formula (Cheng Yun Wan) 成孕丸
Infertility Formula (Cheng Yun Wan) 成孕丸 $9.99

| /

Yanourish Remedy (You Gui Wan)
Yanourish Remedy (You Gui Wan) $9.99

| /

Yanourish Remedy (You Gui Wan)
Yanourish Remedy (You Gui Wan) $9.99

| /

Liang Cai Xin Die Da Wan Pill
Liang Cai Xin Die Da Wan Pill Sold Out

| /

Liang Cai Xin Die Da Wan Pill
Liang Cai Xin Die Da Wan Pill Sold Out

| /

Li Gan Pian
Li Gan Pian $8.99

| /

Li Gan Pian
Li Gan Pian $8.99

| /

Hawthron Tablets
Hawthron Tablets $9.99

| /

Hawthron Tablets
Hawthron Tablets $9.99

| /

Digestion Support (Bao Ji Wan)
Digestion Support (Bao Ji Wan) Sold Out

| /

Digestion Support (Bao Ji Wan)
Digestion Support (Bao Ji Wan) Sold Out

| /

Breath Freshener (Hou Kang San)
Breath Freshener (Hou Kang San) $8.99

| /

Breath Freshener (Hou Kang San)
Breath Freshener (Hou Kang San) $8.99

| /

Throat Relief Formula (Niu Huang Jie Du Tablets)
Throat Relief Formula (Niu Huang Jie Du Tablets) $9.99

| /

Throat Relief Formula (Niu Huang Jie Du Tablets)
Throat Relief Formula (Niu Huang Jie Du Tablets) $9.99

| /

Power Monkey Stomach Support (Kin Wai Pill)
Power Monkey Stomach Support (Kin Wai Pill) $8.99

| /

Power Monkey Stomach Support (Kin Wai Pill)
Power Monkey Stomach Support (Kin Wai Pill) $8.99

| /

Sleep Support (An Mian Pian)
Sleep Support (An Mian Pian) $8.99

| /

Sleep Support (An Mian Pian)
Sleep Support (An Mian Pian) $8.99

| /

Uri Tract Support (Ye Niao Ting)
Uri Tract Support (Ye Niao Ting) $8.99

| /

Uri Tract Support (Ye Niao Ting)
Uri Tract Support (Ye Niao Ting) $8.99

| /

Sleep Easy (Shui Di An)
Sleep Easy (Shui Di An) $8.99

| /

Sleep Easy (Shui Di An)
Sleep Easy (Shui Di An) $8.99

| /