Use code "HEALTH" for 10% off orders of $30 or more, plus free shipping

Home page

Arthritis Pain Relieving Cream 萬应止痛膏
Arthritis Pain Relieving Cream 萬应止痛膏 $13.99

| /

Arthritis Pain Relieving Cream 萬应止痛膏
Arthritis Pain Relieving Cream 萬应止痛膏 $13.99

| /

Ear-Eye Comfort (Cong Er Ming Mu Wan) 聰耳明目丸
Ear-Eye Comfort (Cong Er Ming Mu Wan) 聰耳明目丸 $15.99

| /

Ear-Eye Comfort (Cong Er Ming Mu Wan) 聰耳明目丸
Ear-Eye Comfort (Cong Er Ming Mu Wan) 聰耳明目丸 $15.99

| /

Lonicerae Fos Extract Tea (Yiqiao Jiedu Keli Tea)
Lonicerae Fos Extract Tea (Yiqiao Jiedu Keli Tea) $9.99

| /

Lonicerae Fos Extract Tea (Yiqiao Jiedu Keli Tea)
Lonicerae Fos Extract Tea (Yiqiao Jiedu Keli Tea) $9.99

| /

Wok Lok Pain Relieving Oil
Wok Lok Pain Relieving Oil $12.99

| /

Wok Lok Pain Relieving Oil
Wok Lok Pain Relieving Oil $12.99

| /

Scleromitrion Diffusum Extract Tea (Bai Hua She She Cao Jing Tea)
Scleromitrion Diffusum Extract Tea (Bai Hua She She Cao Jing Tea) $8.99

| /

Scleromitrion Diffusum Extract Tea (Bai Hua She She Cao Jing Tea)
Scleromitrion Diffusum Extract Tea (Bai Hua She She Cao Jing Tea) $8.99

| /

Zhuang Gu Feng Shi Pain Relieving Plaster
Zhuang Gu Feng Shi Pain Relieving Plaster $8.99

| /

Zhuang Gu Feng Shi Pain Relieving Plaster
Zhuang Gu Feng Shi Pain Relieving Plaster $8.99

| /

Specific Rhinal Capsules (Strong Bi Yan Wan)
Specific Rhinal Capsules (Strong Bi Yan Wan) $8.99

| /

Specific Rhinal Capsules (Strong Bi Yan Wan)
Specific Rhinal Capsules (Strong Bi Yan Wan) $8.99

| /

Pain Relieving Lotion (Yu Long You)
Pain Relieving Lotion (Yu Long You) $18.99

| /

Pain Relieving Lotion (Yu Long You)
Pain Relieving Lotion (Yu Long You) $18.99

| /

Joint Comfort Formula (Touku Wan) 透骨丸
Joint Comfort Formula (Touku Wan) 透骨丸 $14.99

| /

Joint Comfort Formula (Touku Wan) 透骨丸
Joint Comfort Formula (Touku Wan) 透骨丸 $14.99

| /

Salvia Root Combo Extract (Dan Shen Pian)
Salvia Root Combo Extract (Dan Shen Pian) $8.99

| /

Salvia Root Combo Extract (Dan Shen Pian)
Salvia Root Combo Extract (Dan Shen Pian) $8.99

| /

Blood Sugar Support (Jiang Tang Ling) 降唐灵
Blood Sugar Support (Jiang Tang Ling) 降唐灵 $9.99

| /

Blood Sugar Support (Jiang Tang Ling) 降唐灵
Blood Sugar Support (Jiang Tang Ling) 降唐灵 $9.99

| /

Bronchial Support (JuHong TanKe JianGao) 橘红痰咳煎膏
Bronchial Support (JuHong TanKe JianGao) 橘红痰咳煎膏 $14.99

| /

Bronchial Support (JuHong TanKe JianGao) 橘红痰咳煎膏
Bronchial Support (JuHong TanKe JianGao) 橘红痰咳煎膏 $14.99

| /

Sprains Support (Tieh Ta Wan)
Sprains Support (Tieh Ta Wan) $6.99

| /

Sprains Support (Tieh Ta Wan)
Sprains Support (Tieh Ta Wan) $6.99

| /

Gastrointestinal Support (Tai Ji Huo Xiang Zheng Qi Ye)
Gastrointestinal Support (Tai Ji Huo Xiang Zheng Qi Ye) $10.99

| /

Gastrointestinal Support (Tai Ji Huo Xiang Zheng Qi Ye)
Gastrointestinal Support (Tai Ji Huo Xiang Zheng Qi Ye) $10.99

| /

Refined Gou Pi Pain Relieving Plaster
Refined Gou Pi Pain Relieving Plaster $8.99

| /

Refined Gou Pi Pain Relieving Plaster
Refined Gou Pi Pain Relieving Plaster $8.99

| /

Sciatic Support (Zuo Gu Shen Jing Tong Wan)
Sciatic Support (Zuo Gu Shen Jing Tong Wan) $9.99

| /

Sciatic Support (Zuo Gu Shen Jing Tong Wan)
Sciatic Support (Zuo Gu Shen Jing Tong Wan) $9.99

| /

Urinary System Support (Pass Wan)
Urinary System Support (Pass Wan) $8.99

| /

Urinary System Support (Pass Wan)
Urinary System Support (Pass Wan) $8.99

| /

Hemorrhoids Support (Hua Zhi Ling Tablet) 强力化痔灵
Hemorrhoids Support (Hua Zhi Ling Tablet) 强力化痔灵 $9.99

| /

Hemorrhoids Support (Hua Zhi Ling Tablet) 强力化痔灵
Hemorrhoids Support (Hua Zhi Ling Tablet) 强力化痔灵 $9.99

| /

Yin Qiao Tablets
Yin Qiao Tablets $9.99

| /

Yin Qiao Tablets
Yin Qiao Tablets $9.99

| /

Ginseng Extract Pill (Ren Shen Zai Zao Wan)
Ginseng Extract Pill (Ren Shen Zai Zao Wan) Sold Out

| /

Ginseng Extract Pill (Ren Shen Zai Zao Wan)
Ginseng Extract Pill (Ren Shen Zai Zao Wan) Sold Out

| /

Prostate Gland Capsules
Prostate Gland Capsules $9.99

| /

Prostate Gland Capsules
Prostate Gland Capsules $9.99

| /

Cough-Ease Support (Chi Kuan Yen Wan) 支气管炎丸
Cough-Ease Support (Chi Kuan Yen Wan) 支气管炎丸 $8.99

| /

Cough-Ease Support (Chi Kuan Yen Wan) 支气管炎丸
Cough-Ease Support (Chi Kuan Yen Wan) 支气管炎丸 $8.99

| /

Kang Gu Zeng Sheng Pian (Joint Support)
Kang Gu Zeng Sheng Pian (Joint Support) $9.99

| /

Kang Gu Zeng Sheng Pian (Joint Support)
Kang Gu Zeng Sheng Pian (Joint Support) $9.99

| /

Yinourish Remedy (Zuo Gui Wan)
Yinourish Remedy (Zuo Gui Wan) $9.99

| /

Yinourish Remedy (Zuo Gui Wan)
Yinourish Remedy (Zuo Gui Wan) $9.99

| /

Yanourish Remedy (You Gui Wan)
Yanourish Remedy (You Gui Wan) $9.99

| /

Yanourish Remedy (You Gui Wan)
Yanourish Remedy (You Gui Wan) $9.99

| /

Liang Cai Xin Die Da Wan Pill
Liang Cai Xin Die Da Wan Pill $14.99

| /

Liang Cai Xin Die Da Wan Pill
Liang Cai Xin Die Da Wan Pill $14.99

| /

Li Gan Pian
Li Gan Pian $8.99

| /

Li Gan Pian
Li Gan Pian $8.99

| /

Hawthron Tablets
Hawthron Tablets $9.99

| /

Hawthron Tablets
Hawthron Tablets $9.99

| /

Digestion Support (Bao Ji Wan)
Digestion Support (Bao Ji Wan) Sold Out

| /

Digestion Support (Bao Ji Wan)
Digestion Support (Bao Ji Wan) Sold Out

| /

Perilla & Peucedanuma Combo (Tong Xuan Li Fei Pian)
Perilla & Peucedanuma Combo (Tong Xuan Li Fei Pian) $9.99

| /

Perilla & Peucedanuma Combo (Tong Xuan Li Fei Pian)
Perilla & Peucedanuma Combo (Tong Xuan Li Fei Pian) $9.99

| /

Breath Freshener (Hou Kang San)
Breath Freshener (Hou Kang San) $8.99

| /

Breath Freshener (Hou Kang San)
Breath Freshener (Hou Kang San) $8.99

| /

Healthy Hair Germinal (YangXue ShengFa JiaoNang)
Healthy Hair Germinal (YangXue ShengFa JiaoNang) $9.99

| /

Healthy Hair Germinal (YangXue ShengFa JiaoNang)
Healthy Hair Germinal (YangXue ShengFa JiaoNang) $9.99

| /

Throat Relief Formula (Niu Huang Jie Du Tablets)
Throat Relief Formula (Niu Huang Jie Du Tablets) $8.99

| /

Throat Relief Formula (Niu Huang Jie Du Tablets)
Throat Relief Formula (Niu Huang Jie Du Tablets) $8.99

| /

Throat Relief Formula (Niu Huang Jie Du Tablets)
Throat Relief Formula (Niu Huang Jie Du Tablets) $9.99

| /

Throat Relief Formula (Niu Huang Jie Du Tablets)
Throat Relief Formula (Niu Huang Jie Du Tablets) $9.99

| /

White Mustard Seed Combo (Pian Tou Tong)
White Mustard Seed Combo (Pian Tou Tong) $9.99

| /

White Mustard Seed Combo (Pian Tou Tong)
White Mustard Seed Combo (Pian Tou Tong) $9.99

| /

Power Monkey Stomach Support (Kin Wai Pill)
Power Monkey Stomach Support (Kin Wai Pill) $8.99

| /

Power Monkey Stomach Support (Kin Wai Pill)
Power Monkey Stomach Support (Kin Wai Pill) $8.99

| /

Uri Tract Care (606 Xiao Yan Capsule)
Uri Tract Care (606 Xiao Yan Capsule) Sold Out

| /

Uri Tract Care (606 Xiao Yan Capsule)
Uri Tract Care (606 Xiao Yan Capsule) Sold Out

| /

Sleep Support (An Mian Pian)
Sleep Support (An Mian Pian) $8.99

| /

Sleep Support (An Mian Pian)
Sleep Support (An Mian Pian) $8.99

| /

Uri Tract Support (Ye Niao Ting)
Uri Tract Support (Ye Niao Ting) $8.99

| /

Uri Tract Support (Ye Niao Ting)
Uri Tract Support (Ye Niao Ting) $8.99

| /

Sleep Easy (Shui Di An)
Sleep Easy (Shui Di An) $8.99

| /

Sleep Easy (Shui Di An)
Sleep Easy (Shui Di An) $8.99

| /

Teeth Support (Ya Zhou Yan Wan)
Teeth Support (Ya Zhou Yan Wan) $8.99

| /

Teeth Support (Ya Zhou Yan Wan)
Teeth Support (Ya Zhou Yan Wan) $8.99

| /

Stomach Formula (Fuke'an Tablet)
Stomach Formula (Fuke'an Tablet) $8.99

| /

Stomach Formula (Fuke'an Tablet)
Stomach Formula (Fuke'an Tablet) $8.99

| /

Fritillaria Extract Herbal Supplement 川贝精
Fritillaria Extract Herbal Supplement 川贝精 $9.99

| /

Fritillaria Extract Herbal Supplement 川贝精
Fritillaria Extract Herbal Supplement 川贝精 $9.99

| /

Cold Season Tea (Gan Maoling Tablet) 感冒灵
Cold Season Tea (Gan Maoling Tablet) 感冒灵 $9.99

| /

Cold Season Tea (Gan Maoling Tablet) 感冒灵
Cold Season Tea (Gan Maoling Tablet) 感冒灵 $9.99

| /

Liver Support NO. 1 (Gan De Zhi Capsule)
Liver Support NO. 1 (Gan De Zhi Capsule) $12.99

| /

Liver Support NO. 1 (Gan De Zhi Capsule)
Liver Support NO. 1 (Gan De Zhi Capsule) $12.99

| /

Gastrodia Tuber Combo (Tian Ma Tou Tong Wan) 天麻头痛丸
Gastrodia Tuber Combo (Tian Ma Tou Tong Wan) 天麻头痛丸 $8.99

| /

Gastrodia Tuber Combo (Tian Ma Tou Tong Wan) 天麻头痛丸
Gastrodia Tuber Combo (Tian Ma Tou Tong Wan) 天麻头痛丸 $8.99

| /

Menstruation Support (Fu Ke Yang Kun Wan)
Menstruation Support (Fu Ke Yang Kun Wan) $9.99

| /

Menstruation Support (Fu Ke Yang Kun Wan)
Menstruation Support (Fu Ke Yang Kun Wan) $9.99

| /

LumBaGo Support (Zhuang Yao Jian Shen Wan)
LumBaGo Support (Zhuang Yao Jian Shen Wan) Sold Out

| /

LumBaGo Support (Zhuang Yao Jian Shen Wan)
LumBaGo Support (Zhuang Yao Jian Shen Wan) Sold Out

| /